"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Quyết định 939/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT135) giai đoạn 2016-2020 huyện Nậm Pồ
[ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Quyết định 404/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
[ Hiệu lực: 02/03/2022 ]
Quyết định 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/11/2022 ] [ Hiệu lực: 28/11/2022 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/11/2022 ] [ Hiệu lực: 18/11/2022 ]
Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Quyết định 2126/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho Công ty cổ phần Điện Mường Tùng thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Mường Tùng tại địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (đợt 2)
[ Ban hành: 16/11/2022 ] [ Hiệu lực: 16/11/2022 ]
Quyết định 2127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới thuộc Công an tỉnh tại các xã: Phìn Hồ, Nà Hỳ, Vàng Đán, Chà Nưa, Nậm Nhừ, Nà Bủng, Na Cô Sa, Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/11/2022 ] [ Hiệu lực: 16/11/2022 ]
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
Quyết định 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/11/2022 ] [ Hiệu lực: 14/11/2022 ]
Quyết định 2088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Duyên Hùng tỉnh Điện Biên thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel theo dây chuyền công nghệ lò nung trần phẳng tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/11/2022 ] [ Hiệu lực: 14/11/2022 ]
Quyết định 2076/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận cho các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 11/11/2022 ] [ Hiệu lực: 11/11/2022 ]
Quyết định 42/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
Quyết định 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/11/2022 ] [ Hiệu lực: 20/11/2022 ]
Quyết định 2063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa và giao cho UBND huyện Tủa Chùa quản lý theo quy hoạch
[ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]