"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Điện Biên
[ Ban hành: 05/10/2016 ] [ Hiệu lực: 15/10/2016 ]
Quyết định 01/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 16/08/2016 ] [ Hiệu lực: 23/08/2016 ]
Chỉ thị 04/2008/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2008 – 2009
[ Ban hành: 03/09/2008 ] [ Hiệu lực: 10/09/2008 ]
Quyết định 1518/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện huyện Điện Biên
[ Ban hành: 24/11/2006 ] [ Hiệu lực: 01/12/2006 ]
Quyết định 1515/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật cấp huyện huyện Điện Biên
[ Ban hành: 23/11/2006 ] [ Hiệu lực: 30/11/2006 ]
Chỉ thị 07/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục” trên địa bàn huyện Điện Biên
[ Ban hành: 11/10/2006 ] [ Hiệu lực: 18/10/2006 ]
Chỉ thị 04/2006/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Phát triển giáo dục trên địa bàn huyện năm học 2006-2007
[ Ban hành: 25/08/2006 ] [ Hiệu lực: 01/09/2006 ]
Quyết định 06/2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009
[ Ban hành: 26/07/2006 ] [ Hiệu lực: 02/08/2006 ]
Chỉ thị 04/2005/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng, chữa cháy rừng mùa khô năm 2005 - 2006
[ Ban hành: 16/11/2005 ] [ Hiệu lực: 23/11/2005 ]
Quyết định 12/2005/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế làm việc của UBND huyện Điện Biên" khoá XVIII
[ Ban hành: 28/09/2005 ] [ Hiệu lực: 05/10/2005 ]
Quyết định 07/2005/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ huyện Điện Biên
[ Ban hành: 23/06/2005 ] [ Hiệu lực: 30/06/2005 ]
Quyết định 08 /2005/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện Điện Biên giai đoạn 2005 đến 2010
[ Ban hành: 23/06/2005 ] [ Hiệu lực: 30/06/2005 ]