68
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư
Tổng số: 68 văn bản

Quyết định 1390/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/08/2023 ] [ Hiệu lực: 25/08/2023 ]
Quyết định 786/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo và giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để quản lý theo quy hoạch
[ Ban hành: 09/05/2023 ] [ Hiệu lực: 09/05/2023 ]
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định 58/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định phân công, phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/01/2023 ]
Quyết định 1527/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Á thuê đất để thực hiện Dự án: Đường dây 110kV Điện Biên - Điện Biên Đông tại địa bàn các xã: Noong U, Keo Lôm, Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông và xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đợt 1)
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
Quyết định 1528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Á thuê đất để thực hiện Dự án Thủy điện Sông Mã 3 (giai đoạn 2, hạng mục lòng hồ) tại địa bàn các xã: Mường Luân, Phì Phừ, Phình Giàng, Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
Quyết định 844/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho UBND huyện Mường Ảng để đầu tư xây dựng công trình: Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng tại thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/05/2022 ] [ Hiệu lực: 05/05/2022 ]
Nghị quyết 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/04/2022 ] [ Hiệu lực: 09/04/2022 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các tòa nhà trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Nghị quyết 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các tòa nhà trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
[ Ban hành: 02/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Quyết định 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Nhé để đầu tư xây dựng công trình: Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện Mường Nhé
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Quyết định 588/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ủy quyền cho UBND huyện Tuần Giáo quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Quyết định 535/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án: Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh
[ Ban hành: 22/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/03/2022 ]
Quyết định 349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/02/2022 ] [ Hiệu lực: 18/02/2022 ]
Quyết định 21/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2022 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Nghị quyết 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường)
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 40-NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I)
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]