9
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư
Tổng số: 9 văn bản

Nghị quyết 164/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 165/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Quyết định 962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 29/10/2018 ] [ Hiệu lực: 29/10/2018 ]
Quyết định 939/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT135) giai đoạn 2016-2020 huyện Nậm Pồ
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Quyết định 1178/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
[ Ban hành: 24/11/2017 ] [ Hiệu lực: 24/11/2017 ]
Quyết định 474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
[ Ban hành: 29/05/2017 ] [ Hiệu lực: 29/05/2017 ]
Quyết định 236/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.
[ Ban hành: 31/03/2017 ] [ Hiệu lực: 31/03/2017 ]
Quyết định 1012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt dự án đầu tư thiết bị Nâng cao năng lực Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/10/2011 ] [ Hiệu lực: 06/10/2011 ]