"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp việc cho giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định việc cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 170/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 172/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 163/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 164/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 165/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 166/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 167/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 168/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 169/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 159/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 160/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 161/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 162/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Quyết định 20/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 09/05/2020 ]
Nghị quyết 152/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 153/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 154/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 156-NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 157/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 158/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 155-NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 29/04/2020 ]
Nghị quyết 151/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
Nghị quyết 151-NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/04/2020 ] [ Hiệu lực: 14/04/2020 ]
Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]