"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]
Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]
Nghị quyết 123/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 124/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 125/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]
Nghị quyết 127/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 128/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 129/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn thị trấn Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 130/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 20/07/2019 ]
Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 20/07/2019 ]
Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 20/07/2019 ]
Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 20/07/2019 ]
Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 20/07/2019 ]
Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 20/07/2019 ]
Nghị quyết 110/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 111/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 113/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 114/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2023
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 119/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 117/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Phay - Huổi Chanh - Bản Gia Phú A, B xã Mường Nhà (đường ra biên giới), huyện Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 115/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 - 2018”
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 116/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện: Điện Biên và Điện Biên Đông
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 118/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 120/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 121/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 122/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2019 ] [ Hiệu lực: 10/07/2019 ]
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 17/12/2018 ]