"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2016Năm 2015Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3657 văn bản
  Quyết định 461/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
  Quyết định 459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
  Quyết định 458/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
  Quyết định 453/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã Mường Lay để xây dựng công trình Thao trường Huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I)
  [ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
  Quyết định 407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
  Quyết định 382/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế và Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/03/2023 ]
  Quyết định 381/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/03/2023 ] [ Hiệu lực: 10/03/2023 ]
  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/03/2023 ]
  Quyết định 357/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
  Quyết định 349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 06/03/2023 ] [ Hiệu lực: 06/03/2023 ]
  Quyết định 309/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 28/02/2023 ]
  Quyết định 187/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
  Quyết định 129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 02/02/2023 ] [ Hiệu lực: 02/02/2023 ]
  Quyết định 128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 02/02/2023 ] [ Hiệu lực: 02/02/2023 ]
  Quyết định 96/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
  Quyết định 37/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
  [ Ban hành: 11/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/01/2023 ]
  Quyết định 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 05/01/2023 ] [ Hiệu lực: 05/01/2023 ]
  Quyết định 03/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 03/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
  Quyết định 2376/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
  Quyết định 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  [ Ban hành: 30/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/12/2022 ]
  Quyết định 58/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định phân công, phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 05/01/2023 ]
  Quyết định 57/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 56/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 55/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 04/01/2023 ]
  Quyết định 54/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, cung cấp thông tin, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 22/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
  Quyết định 2325/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 22/12/2022 ] [ Hiệu lực: 22/12/2022 ]
  Quyết định 53/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  [ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2023 ]
  Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định cụ thể một số nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
  Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
  Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Nghị quyết số 365/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên định hướng nội dung quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
  [ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]