"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2016Năm 2015Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3596 văn bản
  Quyết định 46/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 18/11/2022 ] [ Hiệu lực: 28/11/2022 ]
  Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 18/11/2022 ] [ Hiệu lực: 18/11/2022 ]
  Quyết định 45/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 17/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
  Quyết định 2127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới thuộc Công an tỉnh tại các xã: Phìn Hồ, Nà Hỳ, Vàng Đán, Chà Nưa, Nậm Nhừ, Nà Bủng, Na Cô Sa, Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 16/11/2022 ] [ Hiệu lực: 16/11/2022 ]
  Quyết định 2126/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Cho Công ty cổ phần Điện Mường Tùng thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Mường Tùng tại địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (đợt 2)
  [ Ban hành: 16/11/2022 ] [ Hiệu lực: 16/11/2022 ]
  Quyết định 44/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 15/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
  Quyết định 2088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Duyên Hùng tỉnh Điện Biên thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel theo dây chuyền công nghệ lò nung trần phẳng tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 14/11/2022 ] [ Hiệu lực: 14/11/2022 ]
  Quyết định 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 14/11/2022 ] [ Hiệu lực: 14/11/2022 ]
  Quyết định 2076/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận cho các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia
  [ Ban hành: 11/11/2022 ] [ Hiệu lực: 11/11/2022 ]
  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/11/2022 ] [ Hiệu lực: 20/11/2022 ]
  Quyết định 42/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 10/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
  Quyết định 2066/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới thuộc Công an tỉnh tại địa bàn xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]
  Quyết định 2063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa và giao cho UBND huyện Tủa Chùa quản lý theo quy hoạch
  [ Ban hành: 09/11/2022 ] [ Hiệu lực: 09/11/2022 ]
  Quyết định 2051/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
  Quyết định 2041/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
  Quyết định 2039/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
  Quyết định 2031/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
  [ Ban hành: 04/11/2022 ] [ Hiệu lực: 04/11/2022 ]
  Quyết định 2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã biên giới thuộc Công an tỉnh tại địa bàn xã Thanh Luông và xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 03/11/2022 ] [ Hiệu lực: 03/11/2022 ]
  Quyết định 41/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 02/11/2022 ]
  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030
  [ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 12/11/2022 ]
  Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 02/11/2022 ]
  Quyết định 2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thu hồi đất và cho phép Công ty Điện lực Điện Biên gia hạn quyền sử dụng đất thuê tại thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 01/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
  Quyết định 2005/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 66 Luật Đất đai năm 2013
  [ Ban hành: 01/11/2022 ] [ Hiệu lực: 01/11/2022 ]
  Quyết định 1998/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Giao đất cho Sở Công Thương để xây dựng hạng mục công trình: Cấp điện bản Hô Củng, bản Huổi Anh xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ (thuộc công trình cấp điện bản Hô Củng, bản Huổi Anh, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ; bản Na My (Đoàn Kết), bản Pá Lùng, bản Nậm Vì Mông, xã Chung Chải, bản Hoa Ban + Huổi Cấu, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé) (Gói thầu thi công xây lắp số 36 - Thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020)
  [ Ban hành: 28/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
  Quyết định 1997/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 28/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
  Quyết định 1987/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 28/10/2022 ] [ Hiệu lực: 28/10/2022 ]
  Quyết định 1976/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ủy quyền cho UBND huyện Tuần Giáo quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai), huyện Tuần Giáo
  [ Ban hành: 27/10/2022 ] [ Hiệu lực: 06/11/2022 ]
  Quyết định 1949/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 19/10/2022 ] [ Hiệu lực: 19/10/2022 ]
  Quyết định 1937/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ủy quyền cho UBND huyện Điện Biên quyết định thu hồi đất để thực hiện xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã: Thanh Chăn, Na Tông, Phu Luông, huyện Điện Biên thuộc dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn biên giới thuộc Công an các tỉnh
  [ Ban hành: 19/10/2022 ] [ Hiệu lực: 19/10/2022 ]
  Quyết định 1928/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Xăng dầu Điện Biên thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
  [ Ban hành: 17/10/2022 ] [ Hiệu lực: 17/10/2022 ]