80
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Tổng số: 80 văn bản

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Quyết định 3063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận cho các trường mầm non, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 26/11/2021 ] [ Hiệu lực: 26/11/2021 ]
Quyết định 1845/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 11/10/2021 ]
Quyết định 1700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/09/2021 ] [ Hiệu lực: 17/09/2021 ]
Quyết định 19/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/09/2021 ]
Quyết định 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Điên Biên
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Quyết định 1172/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/07/2021 ] [ Hiệu lực: 05/07/2021 ]
Quyết định 12/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
[ Ban hành: 16/06/2021 ] [ Hiệu lực: 28/06/2021 ]
Quyết định 1057/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/06/2021 ] [ Hiệu lực: 11/06/2021 ]
Quyết định 950/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh và lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 28/05/2021 ] [ Hiệu lực: 28/05/2021 ]
Quyết định 212/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/02/2021 ] [ Hiệu lực: 24/02/2021 ]
Quyết định 201/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận và cấp Bằng công nhận cho các trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 18/02/2021 ] [ Hiệu lực: 18/02/2021 ]
Quyết định 1438/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, năm 2020
[ Ban hành: 22/12/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định 32/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Nghị quyết 210/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020”
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 1175/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận các trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 10/11/2020 ] [ Hiệu lực: 10/11/2020 ]
Quyết định 1144/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/11/2020 ] [ Hiệu lực: 09/11/2020 ]
Quyết định 1129/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Điện Biên giai đoạn 1 (2020-2025)
[ Ban hành: 04/11/2020 ] [ Hiệu lực: 04/11/2020 ]
Quyết định 1099/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định 1068/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/10/2020 ] [ Hiệu lực: 19/10/2020 ]
Quyết định 911/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 07/09/2020 ]
Quyết định 865/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 27/08/2020 ]
Quyết định 1199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận các trường mầm non, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 15/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/11/2019 ]
Quyết định 774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/09/2018 ] [ Hiệu lực: 18/09/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2018 - 2019
[ Ban hành: 27/08/2018 ] [ Hiệu lực: 28/08/2018 ]
Quyết định 30/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2018 ] [ Hiệu lực: 20/07/2018 ]
Quyết định 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 11/06/2018 ] [ Hiệu lực: 11/06/2018 ]
Quyết định 413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/05/2018 ] [ Hiệu lực: 16/05/2018 ]