58
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Tổng số: 58 văn bản

Quyết định 911/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Quyết định 865/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 27/08/2020 ]
Quyết định 1199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận các trường mầm non, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 15/11/2019 ] [ Hiệu lực: 15/11/2019 ]
Quyết định 774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/09/2018 ] [ Hiệu lực: 18/09/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2018 - 2019
[ Ban hành: 27/08/2018 ] [ Hiệu lực: 28/08/2018 ]
Quyết định 30/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/07/2018 ] [ Hiệu lực: 20/07/2018 ]
Quyết định 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 11/06/2018 ] [ Hiệu lực: 11/06/2018 ]
Quyết định 413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/05/2018 ] [ Hiệu lực: 16/05/2018 ]
Quyết định 409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/05/2018 ] [ Hiệu lực: 15/05/2018 ]
Quyết định 292/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/04/2018 ] [ Hiệu lực: 16/04/2018 ]
Quyết định 291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 16/04/2018 ] [ Hiệu lực: 16/04/2018 ]
Quyết định 102/QĐ-UBNĐ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 05/02/2018 ]
Quyết định 71/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, năm 2017
[ Ban hành: 30/01/2018 ] [ Hiệu lực: 30/01/2018 ]
Quyết định 925/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/10/2017 ] [ Hiệu lực: 09/10/2017 ]
Quyết định 926/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/10/2017 ] [ Hiệu lực: 09/10/2017 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2017 - 2018
[ Ban hành: 29/08/2017 ] [ Hiệu lực: 29/08/2017 ]
Quyết định 707/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 17/08/2017 ] [ Hiệu lực: 17/08/2017 ]
Quyết định 676/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/08/2017 ] [ Hiệu lực: 08/08/2017 ]
Quyết định 677/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/08/2017 ] [ Hiệu lực: 08/08/2017 ]
Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Nghị quyết 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 13/07/2017 ]
Quyết định 604/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 05/07/2017 ] [ Hiệu lực: 05/07/2017 ]
Quyết định 476/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 30/05/2017 ] [ Hiệu lực: 30/05/2017 ]
Quyết định 388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các Trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 05/05/2017 ] [ Hiệu lực: 05/05/2017 ]
Quyết định 371/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 25/04/2017 ] [ Hiệu lực: 25/04/2017 ]
Quyết định 296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 10/04/2017 ] [ Hiệu lực: 10/04/2017 ]
Quyết định 19/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn Quốc gia
[ Ban hành: 09/01/2017 ] [ Hiệu lực: 09/01/2017 ]
Quyết định 07/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, năm 2016
[ Ban hành: 05/01/2017 ] [ Hiệu lực: 05/01/2017 ]
Quyết định 1617/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Điện BIên tại các tỉnh Bắc Thái Lan, giai đoạn 2016-2015;
[ Ban hành: 30/12/2016 ] [ Hiệu lực: 30/12/2016 ]
Quyết định 1440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 15/11/2016 ] [ Hiệu lực: 15/11/2016 ]