"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 939/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT135) giai đoạn 2016-2020 huyện Nậm Pồ
[ Hiệu lực: 26/10/2018 ]
Quyết định 404/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
[ Hiệu lực: 02/03/2022 ]
Quyết định 1362/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 08/08/2022 ]
Quyết định 1324/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 29/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Quyết định 26/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 28/07/2022 ] [ Hiệu lực: 10/08/2022 ]
Quyết định 1289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/07/2022 ] [ Hiệu lực: 25/07/2022 ]
Quyết định 1291/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/07/2022 ] [ Hiệu lực: 25/07/2022 ]
Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
[ Ban hành: 21/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Quyết định 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 30/07/2022 ]
Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Quyết định 1252/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 18/07/2022 ]
Quyết định 1258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Điểm tái định cư đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 18/07/2022 ]
Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 25/07/2022 ]
Quyết định 1235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 14/07/2022 ]
Quyết định 1219/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố
[ Ban hành: 13/07/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
Quyết định 1199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ủy quyền cho UBND huyện Tuần Giáo quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Quyết định 1186/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/07/2022 ] [ Hiệu lực: 07/07/2022 ]
Quyết định 1148/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 01/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/07/2022 ]
Quyết định 1089/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan và số hóa tài liệu lưu trữ tại Văn phòng HĐND - UBND huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
Quyết định 1116/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
Quyết định 1137/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ủy quyền cho UBND huyện Điện Biên và UBND huyện Điện Biên Đông quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường dây 110kV Điện Biên - Điện Biên Đông
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
Quyết định 19/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 27/06/2022 ] [ Hiệu lực: 08/07/2022 ]
Quyết định 1097/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thu hồi đất của Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ tại phường Him Lam, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý theo quy định
[ Ban hành: 27/06/2022 ] [ Hiệu lực: 07/07/2022 ]
Quyết định 20/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điên Biên
[ Ban hành: 27/06/2022 ] [ Hiệu lực: 07/07/2022 ]
Quyết định 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
Quyết định 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/07/2022 ]
Quyết định 18/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 01/07/2022 ]
Quyết định 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/06/2022 ] [ Hiệu lực: 17/06/2022 ]
Quyết định 1045/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/06/2022 ]