"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/11/2022 ] [ Hiệu lực: 18/11/2022 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 02/11/2022 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2022 ] [ Hiệu lực: 19/07/2022 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/06/2022 ] [ Hiệu lực: 03/06/2022 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/05/2022 ] [ Hiệu lực: 31/05/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát động phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2022 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 27/10/2021 ] [ Hiệu lực: 27/10/2021 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 13/09/2021 ] [ Hiệu lực: 13/09/2021 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 06/08/2021 ] [ Hiệu lực: 06/08/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 16/03/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2021 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Chỉ thị 09 /CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/10/2020 ] [ Hiệu lực: 19/10/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/09/2020 ] [ Hiệu lực: 07/09/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 24/07/2020 ] [ Hiệu lực: 24/07/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
[ Ban hành: 25/05/2020 ] [ Hiệu lực: 25/05/2020 ]
Chỉ thị 05-CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/03/2020 ] [ Hiệu lực: 18/03/2020 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/03/2020 ] [ Hiệu lực: 18/03/2020 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
[ Ban hành: 24/02/2020 ] [ Hiệu lực: 24/02/2020 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
[ Ban hành: 03/02/2020 ] [ Hiệu lực: 03/02/2020 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
[ Ban hành: 10/01/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2020 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
[ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
[ Ban hành: 09/12/2019 ] [ Hiệu lực: 09/12/2019 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
[ Ban hành: 30/08/2019 ] [ Hiệu lực: 30/08/2019 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/04/2019 ] [ Hiệu lực: 03/04/2019 ]
Chỉ thị 09 /CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/10/2018 ] [ Hiệu lực: 08/10/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2018 - 2019
[ Ban hành: 27/08/2018 ] [ Hiệu lực: 27/08/2018 ]