21
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Tổng số: 21 văn bản

Quyết định 798/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/08/2020 ] [ Hiệu lực: 13/08/2020 ]
Quyết định 12/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/08/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
Quyết định 1170-QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/11/2019 ] [ Hiệu lực: 12/11/2019 ]
Quyết định 861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/10/2018 ] [ Hiệu lực: 11/10/2018 ]
Quyết định 762 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch, Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/09/2018 ] [ Hiệu lực: 11/09/2018 ]
Quyết định 679/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/08/2018 ] [ Hiệu lực: 13/08/2018 ]
Quyết định 627/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 31/07/2018 ] [ Hiệu lực: 31/07/2018 ]
Quyết định 427/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/05/2018 ] [ Hiệu lực: 22/05/2018 ]
Quyết định 19/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động, thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/04/2018 ] [ Hiệu lực: 23/04/2018 ]
Quyết định 506/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/06/2017 ] [ Hiệu lực: 07/06/2017 ]
Quyết định 507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa, Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/06/2017 ] [ Hiệu lực: 07/06/2017 ]
Quyết định 418/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết cảu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/05/2017 ] [ Hiệu lực: 11/05/2017 ]
Quyết định 352/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 20/04/2017 ] [ Hiệu lực: 20/04/2017 ]
Quyết định 308/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện BIên.
[ Ban hành: 11/04/2017 ] [ Hiệu lực: 11/04/2017 ]
Quyết định 228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh, Mỹ thuật, Văn hóa, Văn hóa công sở; Quảng cáo, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa
[ Ban hành: 30/03/2017 ] [ Hiệu lực: 30/03/2017 ]
Quyết định 21/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 10/01/2017 ] [ Hiệu lực: 10/01/2017 ]
Quyết định 1021/QĐ-BTC [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế phối hợp giữa Hội đồng thẩm định và Tổ tư vấn tuyển chọn người tham gia trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ nhất
[ Ban hành: 09/10/2011 ] [ Hiệu lực: 09/10/2011 ]
Quyết định 1023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Ban tổ chức giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành phía bắc năm 2011 của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/10/2011 ] [ Hiệu lực: 09/10/2011 ]
Quyết định 350/QĐ-BTC [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v: Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VII, khu vực I năm 2011 tại Điện Biên
[ Ban hành: 20/04/2011 ] [ Hiệu lực: 20/04/2011 ]
Quyết định 352/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v: Huy động lực lượng tham gia chương trình Chào mừng Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VII - Khu vực I năm 2011
[ Ban hành: 20/04/2011 ] [ Hiệu lực: 20/04/2011 ]
Quyết định 314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v bổ sung thành viên Ban tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VII, khu vực I năm 2011 của tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/04/2011 ] [ Hiệu lực: 09/04/2011 ]