17
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và lệ phí
Tổng số: 17 văn bản

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 25/07/2020 ]
Quyết định 39/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/11/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/08/2017 ] [ Hiệu lực: 20/08/2017 ]
Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Bảng giá tính thuê tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/01/2017 ] [ Hiệu lực: 28/01/2017 ]
Quyết định 35/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành bảng giá tối thiểu tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 09/01/2012 ]
Quyết định 36/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Quyết định 39/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Quyết định 40/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/12/2011 ] [ Hiệu lực: 30/12/2011 ]
Quyết định 1211/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung nhiệm vụ và thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật về giá
[ Ban hành: 02/12/2011 ] [ Hiệu lực: 02/12/2011 ]
Quyết định 22/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/08/2011 ] [ Hiệu lực: 28/08/2011 ]
Quyết định 04/2011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/01/2011 ] [ Hiệu lực: 01/02/2011 ]
Quyết định 28/2010/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/12/2010 ] [ Hiệu lực: 23/12/2010 ]
Nghị quyết 210/2010/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 12/12/2010 ] [ Hiệu lực: 22/12/2010 ]
Quyết định 22/2007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v miễn thực hiện và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 31/12/2007 ] [ Hiệu lực: 10/01/2008 ]