"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 21/12/2016 ] [ Hiệu lực: 28/12/2016 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình hoạt động của HĐND năm 2016
[ Ban hành: 24/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết 21/2012/ NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012
[ Ban hành: 20/07/2012 ] [ Hiệu lực: 27/07/2012 ]
Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/07/2012 ] [ Hiệu lực: 27/07/2012 ]
Nghị quyết 24/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/07/2012 ] [ Hiệu lực: 27/07/2012 ]
Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hỗ trợ kinh phí trồng dặm chè diện tích trồng mới từ năm 2009 đến năm 2011 tập huấn đốn tỉa, chăm sóc chè trồng trước năm 2010 và trồng thí điểm cây Sơn Tra trên địa bàn huyện Tủa Chùa
[ Ban hành: 20/07/2012 ] [ Hiệu lực: 27/07/2012 ]
Nghị quyết 01/NQ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2004 - 2011
[ Ban hành: 10/03/2010 ] [ Hiệu lực: 10/03/2010 ]
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ Phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2010
[ Ban hành: 25/12/2009 ] [ Hiệu lực: 01/01/2010 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2010
[ Ban hành: 25/12/2009 ] [ Hiệu lực: 25/12/2009 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2010
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2010
[ Ban hành: 24/12/2009 ] [ Hiệu lực: 24/12/2009 ]
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Tủa chùa đến năm 2020
[ Ban hành: 23/12/2009 ] [ Hiệu lực: 30/12/2009 ]
Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2009
[ Ban hành: 21/07/2009 ] [ Hiệu lực: 28/07/2009 ]
Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008
[ Ban hành: 21/07/2009 ] [ Hiệu lực: 21/07/2009 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Huyện Tủa Chùa, khoá XVIII (Nhiệm kỳ 2004- 20110
[ Ban hành: 21/07/2009 ] [ Hiệu lực: 21/07/2009 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND Huyện Tủa Chùa, khoá XVIII (Nhiệm kỳ 2004- 20110)
[ Ban hành: 21/07/2009 ] [ Hiệu lực: 21/07/2009 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Thành lập trường Tiểu học Trung Thu
[ Ban hành: 21/07/2009 ] [ Hiệu lực: 21/07/2009 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v Thành lập trường Trung học cơ sở Tả Sìn Thàng
[ Ban hành: 21/07/2009 ] [ Hiệu lực: 21/07/2009 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập các trường Mầm non
[ Ban hành: 17/07/2008 ] [ Hiệu lực: 17/07/2008 ]
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng cuối năm 2008
[ Ban hành: 17/07/2008 ] [ Hiệu lực: 24/07/2008 ]
Nghị quyết : 03/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007
[ Ban hành: 17/07/2008 ] [ Hiệu lực: 24/07/2008 ]
Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008
[ Ban hành: 24/12/2007 ] [ Hiệu lực: 31/12/2007 ]
Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2008
[ Ban hành: 24/12/2007 ] [ Hiệu lực: 31/12/2007 ]
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Chia tách, thành lập mới Trường Mầm non
[ Ban hành: 29/10/2007 ] [ Hiệu lực: 05/11/2007 ]
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009
[ Ban hành: 29/10/2007 ] [ Hiệu lực: 05/11/2007 ]
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2004 – 2009
[ Ban hành: 29/10/2007 ] [ Hiệu lực: 05/11/2007 ]
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, nhiệm kỳ 2004 – 2009
[ Ban hành: 29/10/2007 ] [ Hiệu lực: 05/11/2007 ]
Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 29/10/2007 ] [ Hiệu lực: 05/11/2007 ]
Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa nhiệm kỳ 2004-2009
[ Ban hành: 29/10/2007 ] [ Hiệu lực: 05/11/2007 ]
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2007
[ Ban hành: 18/07/2007 ] [ Hiệu lực: 25/07/2007 ]