17
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính
Tổng số: 17 văn bản

Quyết định 774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/08/2020 ] [ Hiệu lực: 07/08/2020 ]
Quyết định 533/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/07/2018 ] [ Hiệu lực: 03/07/2018 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 28/06/2018 ] [ Hiệu lực: 28/06/2018 ]
Quyết định 518/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/06/2018 ] [ Hiệu lực: 26/06/2018 ]
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật Ngân sách nhà nước về chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/04/2018 ] [ Hiệu lực: 15/04/2018 ]
Quyết định 103/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020
[ Ban hành: 05/02/2018 ] [ Hiệu lực: 05/02/2018 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 26/12/2017 ]
Nghị quyết 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 09/12/2017 ] [ Hiệu lực: 09/12/2017 ]
Nghị quyết 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 09/12/2017 ] [ Hiệu lực: 09/12/2017 ]
Nghị quyết 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
[ Ban hành: 09/12/2017 ] [ Hiệu lực: 09/12/2017 ]
Quyết định 664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính
[ Ban hành: 03/08/2017 ] [ Hiệu lực: 03/08/2017 ]
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện tại trugn tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên đại bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/07/2017 ] [ Hiệu lực: 01/08/2017 ]
Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/07/2017 ] [ Hiệu lực: 23/07/2017 ]
Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 04/04/2017 ] [ Hiệu lực: 11/04/2017 ]
Nghị quyết 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao dự toán và phân bổ Dự toán NSĐP năm 2017
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 22/12/2016 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 22/12/2016 ]
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/11/2016 ] [ Hiệu lực: 26/11/2016 ]