"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-Cov-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây tỉnh Điện Biên, năm 2021
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát cảu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát "Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Phương án sử dụng vốn vay và trả nợ vay (điều chỉnh), Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, vay vốn Ngân hàng thế giới
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường)
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng - Pa Ma - Lò San Chái (Tả Ló San), huyện Mường Nhé
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 40-NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn I)
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/08/2021 ] [ Hiệu lực: 18/08/2021 ]
Nghị quyết 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biênkhóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 04/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 06/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 – 2026
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]