28
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Sức khỏe cộng đồng - Y tế
Tổng số: 28 văn bản

Quyết định 1166/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 05/09/2019 ]
Quyết định 855/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/10/2018 ] [ Hiệu lực: 09/10/2018 ]
Quyết định 843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp nhận khoản tiền viện trợ của tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên”
[ Ban hành: 08/10/2018 ] [ Hiệu lực: 08/10/2018 ]
Quyết định 770 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/09/2018 ] [ Hiệu lực: 14/09/2018 ]
Quyết định 747/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên.
[ Ban hành: 06/09/2018 ] [ Hiệu lực: 16/09/2018 ]
Quyết định 730 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2018 của Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế “HPET” vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB)
[ Ban hành: 30/08/2018 ] [ Hiệu lực: 09/09/2018 ]
Quyết định 583/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2018 ] [ Hiệu lực: 19/07/2018 ]
Quyết định 378/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng, Dược phẩm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 04/05/2018 ] [ Hiệu lực: 04/05/2018 ]
Quyết định 252/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 03/04/2018 ] [ Hiệu lực: 03/04/2018 ]
Quyết định 11/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/02/2018 ] [ Hiệu lực: 18/02/2018 ]
Quyết định 1306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 28/12/2017 ] [ Hiệu lực: 28/12/2017 ]
Nghị quyết 77/2017/NQ-HQND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/12/2017 ] [ Hiệu lực: 19/12/2017 ]
Quyết định 855/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/09/2017 ] [ Hiệu lực: 20/09/2017 ]
Quyết định 508/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố, ban hành thủ tục hành chính mới về lĩnh vực quản lý trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/06/2017 ] [ Hiệu lực: 07/06/2017 ]
Quyết định 453/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/05/2017 ] [ Hiệu lực: 25/05/2017 ]
Quyết định 454/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/05/2017 ] [ Hiệu lực: 25/05/2017 ]
Quyết định 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/05/2017 ] [ Hiệu lực: 25/05/2017 ]
Quyết định 28/2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/12/2012 ] [ Hiệu lực: 01/01/2013 ]
Quyết định 906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v thành lập Cơ sở điều trị Methadone Mường Chà, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/09/2011 ] [ Hiệu lực: 11/09/2011 ]
Quyết định 907/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v thành lập Cơ sở điều trị Methadone Mường Ảng, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/09/2011 ] [ Hiệu lực: 11/09/2011 ]
Quyết định 908/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Trung tâm Huyết học - Truyền máu thuộc Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/09/2011 ] [ Hiệu lực: 11/09/2011 ]
Quyết định 909/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v thành lập Cơ sở điều trị Methadone Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ, trực thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/09/2011 ] [ Hiệu lực: 11/09/2011 ]
Quyết định 332/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v: Bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/04/2011 ] [ Hiệu lực: 18/04/2011 ]
Quyết định 108/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn huyện Điện Biên
[ Ban hành: 21/01/2011 ] [ Hiệu lực: 21/01/2011 ]
Quyết định 1459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo
[ Ban hành: 14/12/2010 ] [ Hiệu lực: 14/12/2010 ]
Quyết định 24/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v: bổ sung Thành viên giúp việc Ban quản lý chương trình: “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ 2006 – 2010” tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/01/2008 ] [ Hiệu lực: 11/01/2008 ]