"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022
[ Ban hành: 20/12/2021 ] [ Hiệu lực: 18/12/2021 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Nghị quyết 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát của HĐND thị xã Mường Lay năm 2021
[ Ban hành: 25/06/2020 ] [ Hiệu lực: 24/06/2020 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát của HĐND thị xã Mường Lay năm 2020
[ Ban hành: 19/06/2019 ] [ Hiệu lực: 18/06/2019 ]
Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Kế hoạch tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018
[ Ban hành: 28/06/2018 ] [ Hiệu lực: 05/07/2018 ]
Nghị quyết 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 28/06/2018 ] [ Hiệu lực: 28/06/2018 ]
Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018
[ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 04/01/2018 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2017 ] [ Hiệu lực: 26/12/2017 ]
Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn kế hoạch tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội. đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
[ Ban hành: 28/07/2017 ] [ Hiệu lực: 04/08/2017 ]
Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 27/12/2016 ]
Nghị quyết 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao dự toán và phân bổ Dự toán NSĐP năm 2017
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 22/12/2016 ] [ Hiệu lực: 21/12/2016 ]
Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 31/12/2015 ]
Nghị quyết 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị xã Mường Lay khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]
Nghị quyết 65/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mường Lay khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]
Nghị quyết 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND thị xã Mường Lay khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]
Nghị quyết 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mường Lay khóa XIII, Nhiệm kỳ 2011-2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 23/12/2015 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La năm 2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 24/12/2015 ]
Nghị quyết 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2016
[ Ban hành: 28/12/2015 ] [ Hiệu lực: 28/12/2015 ]
Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2014
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giao dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La năm 2015
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Mường Lay
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND thị xã năm 2015
[ Ban hành: 26/12/2014 ] [ Hiệu lực: 02/01/2015 ]
Nghị quyết 54/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Mường Lay khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 25/12/2014 ] [ Hiệu lực: 01/01/2015 ]