78
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tổng số: 78 văn bản

Quyết định 930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/09/2020 ] [ Hiệu lực: 14/09/2020 ]
Quyết định 912/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Quyết định 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/08/2020 ] [ Hiệu lực: 19/08/2020 ]
Quyết định 770-QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/08/2020 ] [ Hiệu lực: 05/08/2020 ]
Nghị quyết 170/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 172/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Nghị quyết 163/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 15/07/2020 ] [ Hiệu lực: 15/07/2020 ]
Quyết định 863/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 13/09/2019 ] [ Hiệu lực: 13/09/2019 ]
Nghị quyết 128/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
[ Ban hành: 26/08/2019 ] [ Hiệu lực: 26/08/2019 ]
Quyết định 927/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/10/2018 ] [ Hiệu lực: 05/11/2018 ]
Quyết định 40/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 23/10/2018 ] [ Hiệu lực: 02/11/2018 ]
Quyết định 890 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định 38/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/10/2018 ] [ Hiệu lực: 19/10/2018 ]
Quyết định 871/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/10/2018 ] [ Hiệu lực: 10/10/2018 ]
Quyết định 37/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, Điều 10, Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 11/10/2018 ] [ Hiệu lực: 11/10/2018 ]
Quyết định 35/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/10/2018 ] [ Hiệu lực: 09/10/2018 ]
Quyết định 36/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/10/2018 ] [ Hiệu lực: 09/10/2018 ]
Chỉ thị 09 /CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/10/2018 ] [ Hiệu lực: 08/10/2018 ]
Quyết định 798/QĐ - UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/09/2018 ] [ Hiệu lực: 24/09/2018 ]
Quyết định 654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong Quý II năm 2018
[ Ban hành: 07/08/2018 ] [ Hiệu lực: 14/08/2018 ]
Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 30/07/2018 ]
Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xá0 v+ c lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 30/07/2018 ]
Nghị quyết 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 20/07/2018 ]
Nghị quyết 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 20/07/2018 ] [ Hiệu lực: 20/07/2018 ]
Quyết định 584/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2018 ] [ Hiệu lực: 19/07/2018 ]
Quyết định 573/QĐ-BCĐ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 18/07/2018 ] [ Hiệu lực: 18/07/2018 ]
Quyết định 534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tiếp nhận nguồn tài trợ của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, để triển khai dự án "Cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số nghèo ở nông thôn trước tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng thay đổi khí hậu tại Điện Biên"
[ Ban hành: 03/07/2018 ] [ Hiệu lực: 03/07/2018 ]
Quyết định 520/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận các xã đạt chuẩn và xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/06/2018 ] [ Hiệu lực: 26/06/2018 ]
Quyết định 27/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/06/2018 ] [ Hiệu lực: 25/06/2018 ]