41
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Xây dựng
Tổng số: 41 văn bản

Quyết định 128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/02/2024 ]
Nghị quyết 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên (đợt 2)
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Quyết định 1829/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 10/11/2023 ] [ Hiệu lực: 10/11/2023 ]
Quyết định 1442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/09/2023 ] [ Hiệu lực: 08/09/2023 ]
Quyết định 1283/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
Quyết định 1276/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/08/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]
Quyết định 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 19/07/2023 ]
Nghị quyết 145/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến quy hoạch Quốc lộ 12D, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Quyết định 453/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã Mường Lay để xây dựng công trình Thao trường Huấn luyện thị xã Mường Lay (giai đoạn I)
[ Ban hành: 23/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 15/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Quyết định 1633/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo để thực hiện công trình: Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/09/2022 ] [ Hiệu lực: 08/09/2022 ]
Quyết định 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định phân công, phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/08/2022 ] [ Hiệu lực: 05/09/2022 ]
Quyết định 618/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc để thực hiện dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn 2 (2017-2020), hạng mục: Nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố 2, phường Noong Bua và Nhà văn hóa cộng đồng bản Noong Chứn, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/04/2022 ]
Quyết định 561/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 30/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/03/2022 ]
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 05/11/2021 ] [ Hiệu lực: 17/11/2021 ]
Quyết định 1691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 15/09/2021 ] [ Hiệu lực: 15/09/2021 ]
Quyết định 1264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thu hồi đất của Trường Mầm non Thanh Trường tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; giao đất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang thanh niên xung phong và UBND thành phố Điện Biên Phủ để quản lý theo quy định
[ Ban hành: 16/07/2021 ] [ Hiệu lực: 16/07/2021 ]
Quyết định 1220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/07/2021 ] [ Hiệu lực: 19/07/2021 ]
Nghị quyết 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Đường vào Đồn biên phòng Thanh Luông 423 đến Mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Quyết định 1123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m (Hạng mục: Điểm tái định cư số 3 và Hạ tầng khung) trên địa bàn phường Him Lam, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 2)
[ Ban hành: 24/06/2021 ] [ Hiệu lực: 24/06/2021 ]
Quyết định 1068/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (đợt 2) thực hiện Dự án: Đầu tư thảm tăng cường lớp BTN mặt đường; cải tạo các đường cong có bán kính nhỏ; kiên cố hóa các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên quốc lộ 12 đoạn Km102 - Km139+650, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 16/06/2021 ] [ Hiệu lực: 16/06/2021 ]
Quyết định 1028/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)
[ Ban hành: 09/06/2021 ] [ Hiệu lực: 09/06/2021 ]
Nghị quyết 984/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 31/05/2021 ] [ Hiệu lực: 31/05/2021 ]
Quyết định 1001/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 31/05/2021 ] [ Hiệu lực: 31/05/2021 ]
Quyết định 763/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 20/05/2021 ] [ Hiệu lực: 20/05/2021 ]
Nghị quyết 213/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi Cao, Cơ Khí, Chi Luông, Nậm Cản thuộc dự án san nền, giao thông, thoát nước, kè các khu tái định cư thị xã Mường Lay), vùng tái định cư thị xã Mường Lay
[ Ban hành: 16/03/2021 ] [ Hiệu lực: 16/03/2021 ]
Nghị quyết 184/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 185/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 187/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điên Biên
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]