7
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp
Tổng số: 7 văn bản

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 20/04/2024 ]
Quyết định 64/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đã chuẩn hóa
[ Ban hành: 14/01/2016 ] [ Hiệu lực: 14/01/2016 ]
Quyết định 1312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 26/12/2011 ] [ Hiệu lực: 26/12/2011 ] [ Hết hiệu lực: 21/12/2015 ]
Quyết định 872 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2025
[ Ban hành: 29/08/2011 ] [ Hiệu lực: 29/08/2011 ]
Quyết định 444/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt nhiệm vụ, đề cương và dự toán quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 10/05/2011 ] [ Hiệu lực: 10/05/2011 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ khóa III, nhiệm kỳ 2004- 2011
[ Ban hành: 27/07/2009 ] [ Hiệu lực: 27/07/2009 ]
Quyết định 1015/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 9, tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/06/2009 ] [ Hiệu lực: 04/07/2009 ]