"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm 2005Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên Đông Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay Ủy ban nhân dân Thị xã Mường Lay Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội Chính sách xã hội Chế độ - Chính sách Công nghiệp Công nghệ thông tin Cải cách hành chính Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác Giao thông - Xây dựng Giao thông vận tải Giáo dục - Đào tạo Kinh tế - Xã hội Kế hoạch - Chương trình Lĩnh vực khác Môi trường Ngân hàng Ngân sách nhà nước Nông lâm - Thủy sản - Hải sản Nông nghiệp Năng lượng Phát triển kinh tế xã hội Phát triển nhà và đô thị Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế Quản lý - Phát triển kinh tế biển Quốc phòng Sức khỏe cộng đồng - Y tế Tài chính Tài chính - Giá cả Tài nguyên Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Thuế - Phí và lệ phí Thương mại Thực phẩm và dược phẩm Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí Tư pháp Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy nhà nước Văn hóa - Thể thao - Du lịch Xây dựng pháp luật Xuất nhập cảnh Đất đai Đất đai - Nhà ở Đấu thầu Đầu tư Địa giới hành chính
Văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 11/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện các hoạt động khuyến nông, chương trình, dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[ Ban hành: 24/04/2024 ] [ Hiệu lực: 07/05/2024 ]
Nghị quyết 53/2014/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015
[ Ban hành: 18/12/2014 ] [ Hiệu lực: 25/12/2014 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình hoạt động của HĐND thành phố Điện Biên Phủ năm 2015
[ Ban hành: 18/12/2014 ] [ Hiệu lực: 25/12/2014 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát của HĐND thành phố Điện Biên Phủ năm 2015
[ Ban hành: 18/12/2014 ] [ Hiệu lực: 25/12/2014 ]
Nghị quyết 30/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án phòng chống tệ nạn xã hội đến năm 2015
[ Ban hành: 24/07/2012 ] [ Hiệu lực: 24/07/2012 ]
Nghị quyết 31/NQ – HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh thu, chi ngân sách thành phố năm 2012
[ Ban hành: 24/07/2012 ] [ Hiệu lực: 24/07/2012 ]
Nghị quyết 32/ NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2011
[ Ban hành: 24/07/2012 ] [ Hiệu lực: 24/07/2012 ]
Nghị quyết 33/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
[ Ban hành: 24/07/2012 ] [ Hiệu lực: 24/07/2012 ]
Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 03/08/2011 ]
Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 03/08/2011 ]
Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND thành phố Điện Biên Phủ khoá IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 03/08/2011 ]
Nghị quyết 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung, điều chỉnh thu, chi ngân sách thành phố năm 2011
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 27/07/2011 ]
Nghị quyết 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2010
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 27/07/2011 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt đề án xây dựng thành phố Điện Biên Phủ thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 27/07/2011 ]
Nghị quyết 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đề án phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011 - 2015
[ Ban hành: 27/07/2011 ] [ Hiệu lực: 27/07/2011 ]
Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ khóa III, nhiệm kỳ 2004- 2011
[ Ban hành: 27/07/2009 ] [ Hiệu lực: 03/08/2009 ]
Nghị quyết 78/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ khóa III, nhiệm kỳ 2004- 2011
[ Ban hành: 27/07/2009 ] [ Hiệu lực: 03/08/2009 ]
Nghị quyết 79/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v phê chuân quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2008
[ Ban hành: 27/07/2009 ] [ Hiệu lực: 03/08/2009 ]
Nghị quyết 80/2009/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009
[ Ban hành: 27/07/2009 ] [ Hiệu lực: 03/08/2009 ]
Nghị quyết 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ khóa III, nhiệm kỳ 2004- 2011
[ Ban hành: 27/07/2009 ] [ Hiệu lực: 27/07/2009 ]
Nghị quyết 69/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 70/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung, điều chỉnh ngân sách thành phố năm 2008
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 71/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện dự toán ngân sách năm 2008; phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách thành phố Điện Biên Phủ năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết chợ trung tâm I thành quy hoạch chi tiết Trung tâm thương mại - Hội chợ triển lãm thành phố Điện Biên Phủ
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 73/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 75/2008/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND Thành phố năm 2009
[ Ban hành: 23/12/2008 ] [ Hiệu lực: 30/12/2008 ]
Nghị quyết 48/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố Điện Biên Phủ năm 2006
[ Ban hành: 01/08/2007 ] [ Hiệu lực: 08/08/2007 ]
Nghị quyết 49/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Điện Biên Phủ khoá III (nhiệm kỳ 2004-2009)
[ Ban hành: 01/08/2007 ] [ Hiệu lực: 08/08/2007 ]
Nghị quyết 50/2007/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND, Phó chủ tịch HĐND Thành phố Điện Biên Phủ khoá III ( nhiệm kỳ 2004 - 2009 )
[ Ban hành: 01/08/2007 ] [ Hiệu lực: 08/08/2007 ]