"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48 + 49           Năm 2016 Ngày 23 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
04-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 04
04-08-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06
04-08-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 11
04-08-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 14
04-08-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 18
04-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 30
12-08-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 37
Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng
10-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016. 54
10-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa III, Nhiệm kỳ 2016-2021. 60
10-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Mường ẢngKhóa III - nhiệm kỳ 2016 - 2021. 74
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
04-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2016. 81
04-08-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 85
Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên
28-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. 112
28-07-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016. 115
28-07-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc chia tách trường THCS xã Thanh Nưa thành 02 trường: Trường THCS xã Thanh Nưa và Trường THCS xã Hua Thanh; chia tách trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang thành 02 trường: Trường Mầm non số 1 xã Pá Khoang và Trường Mầm non số 2 xã Pá Khoang, năm học 2016-2017. 118
2,007,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner