"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2016 Ngày 24 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
11-10-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 03
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
14-10-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. 05
14-10-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020. 12
14-10-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. 19
14-10-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020. 26
14-10-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 32
14-10-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020. 40
14-10-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 46
14-10-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020. 56
2,314,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner