"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2016 Ngày 20 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 02
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2016 Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; chính quyền địa phương; văn thư, lưu trữ; tôn giáo; công tác thanh niên thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa. 10
08-04-2016 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016. 100
1,458,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner