"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2018 Ngày 25 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 02
22-01-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 18
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2018 Quyết định số 56/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 33
23-01-2018 Quyết định số 57/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2025. 39
10-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 47
3,382,092 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner