"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Chương trình triển khai dự án Công báo điện tử tỉnh Điện Biên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 04             Năm 2015 Ngày 26 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ
18-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. 03
18-12-2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của HĐND thành phố Điện Biên Phủ năm 2015. 11
18-12-2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố Điện Biên Phủ năm 2015. 15
Hội đồng nhân dân Thị xã Mường Lay
25-12-2014 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Mường Lay khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 17
26-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015. 18
26-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương năm 2014. 25
26-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về giao dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. 36
26-12-2014 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La năm 2015. 47
26-12-2014 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Mường Lay. 51
26-12-2014 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015. 56
26-12-2014 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND thị xã năm 2015. 60
971,896 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner