"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2018 Ngày 19 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật Ngân sách nhà nước về chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 03
12-04-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 17
13-04-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 26
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2018 Quyết định số 273/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Điện Biên. 36
16-04-2018 Quyết định số 291/QĐ-UBND công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia. 43
16-04-2018 Quyết định số 292/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 45
16-04-2018 Quyết định số 293/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. 51
3,741,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner