"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Chương trình triển khai dự án Công báo điện tử tỉnh Điện Biên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 08 + 09             Năm 2015 Ngày 02 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2015 Quyết định số 180/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên. 02
11-03-2015 Quyết định số 184/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên. 113
11-03-2015 Quyết định số 186/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2015-2019 của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên. 117
11-03-2015 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 121
1,000,651 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner